Verohyötyä osakesalkun siivoamisella

Osakesalkun sisältöön kannattaa katsoa siivousta ajatellen, koska osakkeiden myynti voi säästää sievoisen summan verotuksessa. Hyöty perustuu myyntitappioista, jotka voi vähentää verotuksessa. Tämä artikkeli ei sisällä sijoitusneuvontaa.

Sijoitustappio voi olla kova pala nieltäväksi ja sen tunnustaminen voi olla monelle sijoittajalle vaikeaa. Moni sijoittaja pitää kiinni osakkeistaan, joissa ei näy toivoa nousukkaista käyristä. Epäonnistumisen myöntäminen voi olla askel parempaan suuntaan, jolloin tappiolliset osakkeet myydään salkusta pois. Se siitä voi saada merkittävää verohyötyä.

Verohyötyä saa muistakin yllättävistäkin paikoista. Esimerkiksi pelialalla voi mahdollisia voittoja kotiuttaa verovapaasti Suomeen. Ehtona tälle on, että pelisivusto toimii EU:n pelilisenssin alaisuudessa.

EU:n pelilisenssiä kannattaa muutenkin suosia pelisivustoja valitessa, koska siitä voi päätellä nettikasinon toimivan turvallisesti ja vastuullisesti. Asiaan kannattaa tutustua halutessaan tarkemmin, koska uudet verovapaat nettikasinot voivat olla pelaajan kannalta hyödyllisiä.

Osakesalkun siivoamisen kriteerit

Osakesalkun ajoittainen siivoaminen voi olla järkevä teko, koska siitä voi saada tuntuvaa verohyötyä. Sijoittajalla on mahdollisuus vähentää verotuksessa myyntitappiot, millä voi pienentää pääomatuloveroa. Pääomatuloveroa peritään myyntivoitoista ja muista pääomatuloista.

Osakkeiden karsimista tehdään tyypillisesti joulukuussa, juuri ennen vuoden vaihtumista. Silloin on hyvä aika tarkastella omaa sijoitussalkkuaan ja harkita tappiollisten osakkeiden myymistä. Salkussa voi olla muitakin osakkeita, jotka on parempi myydä pois.

Hyviä syitä osakkeiden myyntiin on esimerkiksi yrityksen epäonnistuminen täyttää sijoittajan kriteereitä. Kriteerit on voitu määritellä osakkeiden ostovaiheessa ja sijoittaja saattaa huomata, ettei yritys ole pystynyt täyttämään sille asetettuja ehtoja. Muita syitä myyntiin voi olla esimerkiksi kilpailuedun tai kasvukyvyn menettäminen, jolloin osakkeessa ei ole enää potentiaalia kasvuun.

Verohyötyä tuovat tappiomyynnit

Osakesalkun siivoaminen voi tuoda siis verohyötyä ja sen voi tehdä monella eri tavalla. Myyntitappiot voi vähentää osakkeiden myyntivoittojen lisäksi muistakin pääomatuloista. Tappiota voi vähentää esimerkiksi vuokratuloista. Jos myyntitappiota koituu verotettavaa pääomatuloa enemmän, voi osan vähennyksistä tehdä tulevinakin vuosina.

Jotkut sijoittajat voivat haluta myydä tappiota tekevät osakkeet, minkä jälkeen ne ostetaan takaisin halvemmalla. Tämän voi tulkita veronkierroksi, jos osakkeet on ostettu takaisin saman tien. Kaupat tulisi tehdä muutaman päivän viiveellä.

Pääomatulon veroprosentti on Suomessa 30, jota maksetaan aina 30 000 euroon asti. Jos pääomatulo ylittää tämän summan, maksetaan veroa silloin 34 prosenttia. Jos myyntien yhteenlaskettu hinta on vuodessa alle 1000 euroa, ei myyntivoitoista tarvitse maksaa veroja.

Osakesäästötilin myyntivoitoista ei makseta veroa tilin sisällä. Myyntivoitot voi halutessaan sijoittaa edelleen ja vero koituu maksettavaksi sen jälkeen, kun varat nostetaan tililtä.

Vuosi 2021 ollut kohtuullinen

Useammat osakkeet ovat suoriutuneet kohtuullisen hyvin vuonna 2021. Pärjäämistä on edesauttanut markkinoiden yleinen hyvä imu, jossa jyrkän kurssilaskun kokeneita yhtiöitä on melko vähän.

Kaikki kurssipudotuksen kokenee osakkeetkaan eivät ole automaattisesti pakkasen puolella sijoittajan salkussa. Asia riippuu pitkälti nimittäin ostohinnasta, jonka sijoittaja on osakkeestaan aikoinaan maksanut. Kuitenkin voidaan todeta, ettei kurssilasku ole mikään riemukas uutinen.

Analyytikot antavat omat kehotuksensa

Sijoituspäätöksissä voi kuunnella myös analyytikoiden mietteitä. Analyytikot muodostavat suosituksiaan osakkeiden tuotto-odotuksiin perustuen. Suositukset kytketään myös tavoitehintoihin, jotka analyytikot ovat osakkeisiin asettaneet. Tavoitehinta on osakkeen hinta, jonka analyytikot näkevät realistiseksi seuraavan vuoden aikana, eli 12 kuukauden aikana.

Analyytikoiden suosituksia on erilaisia ja ne riippuvat ymmärrettävästi käsillä olevasta kehotuksesta. Niissä voidaan kannustaa ostamaan tai myymään osakkeita ja myös pitämään osakkeiden määrä ennallaan. Vastaavasti analyytikot voivat tapauksesta riippuen kehottaa sijoittajaa lisäämään tai vähentämään osakkeitaan.

Analyytikot eivät tee myyntikehotuksia heppoisin perustein. Jos suositus myynnistä osaa omien osakkeiden kohdalla, kannattaa sitä kuunnella herkällä korvalla. Analyytikoiden myyntikehotuksiin on hyvä suhtautua vakavasti.

Innokkaammin analyytikot antavat puolestaan ostosuosituksia. Jotkut arvioinnit kertovat, että vain noin kymmenes analyytikoiden suosituksista on liittynyt myyntiin. Tämäkin saattaa puoltaa sitä periaatetta, että myyntikehotukset kannattaa ottaa vastaan vakavalla mielellä.

Toimitus

Katso kaikki artikkelit tekijältä Toimitus