Tulevaisuuteen sijoittamista futuureilla

Futuurit tarkoittavat sopimuksia, joita suoritetaan kahden osapuolen välillä. Niillä pystyy ostamaan tai myymään kohde-etuutena oleva tuote tiettynä hintana tiettyyn aikaan ja se tapahtuu nimensä mukaisesti tulevaisuudessa. Futuurit ovat varsin suosittuja johdannaistyyppinä, koska niiden luonteeseen kuuluu läpinäkyvyys ja selkeät käyttötarkoitukset.

Futuurien tarkoitus on lähtökohtaisesti suojaaminen ja spekulointi, joista jälkimmäinen näyttelee suurempaa roolia futuurikaupan aikana. Spekulatiivisessa kaupankäynnissä ostaja uskoo kykyynsä myydä positionsa ostohintaa korkeammalla hinnalla. Suojaamista puolestaan suorittavat lähinnä suuret yritykset, joiden liiketulokseen vaikuttaa paljolti esimerkiksi tietyn raaka-aineen hinta.

Kaupankäynti futuureilla

Futuureja alettiin ottaa alkujaan käyttöön, jotta kohde-etuuden markkinahintojen harmillisiin liikkeisiin pystyttäisiin paremmin suojautumaan. Osapuolilla on mahdollisuus futuurisopimuksen avulla lukita tietty kauppahinta etukäteen tulevalle transaktiolle. Tämä on hyödyllistä esimerkiksi yrityksen odottaessa maksuja eri valuutassa, jolloin arvonalennukselta halutaan suojautua. Tällä pystytään eliminoimaan negatiivinen riski ja samalla poistamaan mahdollinen arvonnousu. Futuureissa on myös muutama oma terminsä, jota futuurikaupasta kiinnostunut sijoittaja voi tutustua tarkemmin.

Futuurisopimukset hoidetaan useimmissa tapaukissa käteisenä. Jos futuuri erääntyy ja kohde-etuuden fyysinen toimitus häämöttää edessäpäin, voidaan futuuripositio sulkea vastakkaisella positiolla. Tämä pitää kuitenkin tehdä ennen erääntymispäivää. Futuuri on johdannainen, mikä tarkoittaa, että sen hinta johdetaan kohde-etuuden hinnasta. Niiden sopimuksia voidaan tehdä myös OTC-markkinoilla. Futuureita on tarjolla myös eri pörsseissä maailmanlaajuisesti, jolloin niitä on mahdollista hankkia standardoituina tuotteina.

Kohde-etuudet futuureissa

Ensimmäisen kerran futuurikauppoja tehtiin maataloustuotteilla ja tämän jälkeen niitä suoritettiin myös erilaisilla luonnonvaroilla, esimerkiksi öljyllä. Rahoitustuotteisiin perustuvat futuurit tulivat markkinoille vuonna 1972, jolloin futuurien kohde-etuuksina lanseerattiin valuutat, korkotuotteet ja osakeindeksit.

Futuurien kohde-etuuksia on siis monenlaisia. Maataloustuotteet ovat niistä perinteisin muoto ja sen yhteydessä kohde-etuuksina voidaan tarjota muun muassa viljaa, karjaa ja metsätaloutta. Luonnonvaroihin kuuluvia kohde-etuuksia ovat esimerkiksi metallit ja erilaiset energialähteet.

Futuurimarkkinat toimivat usein suunnannäyttäjinä varsinaisen indeksin avauksella. Jos futuurit ovat esimerkiksi kohisseet korkealle yön aikana, voidaan päätellä, että kohde-etuus noussee myös, kun kaupankäynti aukeaa.

Futuurien vaikutus markkinoilla

Futuurimarkkina on globaalina markkinapaikkana todella aktiivinen ja tärkeä, josta sijoittajat saavat tärkeää tietoa. Kilpailun luonne on mahdollistanut sen, että siitä on tullut merkittävä taloudellinen tekijä, kun päätetään hintoja tämän päivän ja huomisen päivän kysynnän ja tarjonnan perusteella. Maailma on täynnä tietoa ja ilmiöitä, joilla on suuri vaikutus futuurien hintoihin, mikä tekee futuureista myös varsin läpinäkyviä sijoituskohteita.

Futuurien kysyntään ja tarjontaan voi vaikuttaa tietyt suuret, maailmaa mullistavat ilmiöt, joita voivat olla esimerkiksi ilmastokriisit, sota, pakolaiskriisi ja talousongelmat. Niillä voi olla suuri vaikutus futuurin hintaan ja vielä suurempi vaikutus on sillä, miten ihmiset reagoivat näihin erilaisiin suuriin ilmiöihin. Riskejä on kuitenkin mahdollisuus pienentää, kun kauppaa tehdään. Futuuri voi lukita tulevan kauppahinnan ja tämä poistaa epävarmuutta tulevasta hinnasta, mikä puolestaan auttaa alentamaan riskiä esimerkiksi vähittäiskaupan ostajan taholta.

Futuurien marginaalit

Futuurisopimukset eivät maksa mitään, mutta tililtä jäädytetään niiden omistamisen seurauksena marginaalivaatimusten määrittelemä summa. Kun positio on auki, ei näitä varoja pysty käyttämään kaupankäynnin yhteydessä. Tämä tarkoittaa, ettei futuurisopimuksella ole numeerista arvoa ja futuurin hinnanmuutokset pystyy näkemään valuuttaposition arvonmuutoksina.

Marginaalit luokitellaan monella eri tavalla ja yksi tapa näistä on jakaa ne kahteen ryhmään, Intraday ja Overnight. Jos futuurilla haluaa käydä kauppaa normalaaien kaupankäyntituntien ulkopuolelle tai omistaa futuuria yhtä päivää pidempään, pitää tilin saldon ylittää Overnight Marginin asettamat vaatimukset. Jos kauppaa käydään puolestaan vain päivän sisällä, on Intraday Margin riittävä tähän tarkoitukseen.

Toimitus

Katso kaikki artikkelit tekijältä Toimitus