Suomalaiset tykkäävät tutuista suomalaisista osakkeista – mutta kannattaako?

Suomalaiset tykkäävät tutuista suomalaisista osakkeista – mutta kannattaako?

Vaikka suomalaisten suosikkiosakkeet ovat vaihdelleet ajan myötä, on olemassa muutamia perinteisiä ja tunnettuja suomalaisia yrityksiä, joiden osakkeet ovat olleet suosittuja sijoittajien keskuudessa pitkään.  Samalla tavalla suomalaiset tykkäävät käyttää kuukaudesta toiseen samoja pelisivustoja vaikka esimerkiksi Nopeampi casino tarjoilee melkoisen pelivalikoiman kokeiltavaksi.

Tässä on luettelo joistakin suomalaisten suosikkiosakkeista kautta aikojen, mutta on tärkeää huomata, että suosio ja sijoituskohteiden arvostus vaihtelevat ajan myötä eikä ole mitenkään varmaa, että menneiden aikojen suosikit tuottaisivat hyvin tulevinakin vuosina.

Nokia

Nokia on ollut yksi Suomen tunnetuimmista ja menestyksekkäimmistä yrityksistä, ja sen osakkeet olivat erityisen suosittuja 1990- ja 2000-luvuilla, jolloin yhtiö oli matkapuhelinalan markkinajohtaja. Vaikka Nokian asema on muuttunut vuosien varrella, sen osakkeet ovat edelleen suomalaisten sijoittajien kiinnostuksen kohteena. Miksi Nokia on ollut hyvä osake sijoittajalle? Siksi, koska Nokiassa on aina tapahtunut isoja asioita.

Nokian osakkeen historia on mielenkiintoinen ja monivaiheinen tarina, joka kuvastaa yhtiön nousuja ja laskuja. Tässä on tiivistetty katsaus Nokian osakkeen historiasta:

 1. Perustaminen ja alkuvuodet: Nokia perustettiin vuonna 1865, kun Fredrik Idestam perusti puuhiomon Tammerkosken suulle Tampereelle. Yhtiö laajensi toimintaansa muun muassa kumi- ja kaapelituotantoon, ja Nokia Osakeyhtiö perustettiin vuonna 1871. Yhtiön varhaiset vuodet keskittyivät näihin teollisuudenaloihin, eikä osakkeen arvo ollut vielä merkittävästi nousussa.
 2. Matkapuhelinten aikakausi: Nokian osakkeen arvo alkoi nousta 1980- ja 1990-luvuilla, kun yhtiö siirtyi matkapuhelinten valmistukseen. Nokia nousi nopeasti maailman suurimmaksi matkapuhelinvalmistajaksi ja hallitsi markkinoita 2000-luvun alkuun asti. Tänä aikana Nokian osakkeen arvo saavutti huippunsa, ja yhtiö oli yksi Helsingin pörssin arvokkaimmista yrityksistä. Nokian menestys oli niin suurta, että sen markkina-arvo muodosti jopa kolmanneksen Helsingin pörssin kokonaisarvosta.
 3. Älypuhelinten haaste: Nokian osakkeen arvo alkoi laskea 2000-luvun puolivälissä, kun yhtiö menetti asemiaan älypuhelinten markkinoilla. Apple ja Google lanseerasivat iPhone- ja Android-laitteet, jotka muuttivat matkapuhelinalan täysin. Nokia ei onnistunut vastaamaan kilpailuun tehokkaasti, ja sen markkinaosuus ja osakkeen arvo laskivat jyrkästi.
 4. Microsoft-kauppa ja uudelleensuuntautuminen: Vuonna 2013 Nokia myi matkapuhelinliiketoimintansa Microsoftille, joka pyrki laajentamaan omaa älypuhelintarjontaansa. Kaupan jälkeen Nokia keskittyi tietoliikenneverkkoihin ja -laitteisiin sekä teknologisiin innovaatioihin. Yhtiö hankki Alcatel-Lucentin vuonna 2016 ja vahvisti asemaansa tietoliikenneteollisuudessa.
 5. 5G ja tulevaisuus: Nokian osakkeen arvo on edelleen kaukana sen huippuvuosien arvosta, mutta yhtiö on viime vuosina keskittynyt 5G-verkkojen kehittämiseen ja laajentumiseen. Nokia on saanut useita sopimuksia 5G-verkkojen rakentamisesta ja on yksi alan johtavista toimijoista. Vaikka kilpailu on kovaa, Nokian osakkeen arvo on saattanut kokea elpymistä 5G-investointien ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien myötä.

Nokian osakkeen historia on ollut täynnä dramaattisia nousuja ja laskuja, ja se heijastaa yhtiön muutoksia ja alan kehitystä. Vaikka Nokia ei enää ole matkapuhelinalan johtava valmistaja, sen nykyinen liiketoiminta tietoliikenneverkkojen ja teknologisten innovaatioiden parissa tarjoaa uusia mahdollisuuksia kasvulle ja arvonluonnille. Nokian tulevaisuus ja osakkeen arvo riippuvat siitä, kuinka hyvin yhtiö pystyy hyödyntämään näitä mahdollisuuksia ja vastaamaan alan haasteisiin.

KONE

KONE on suomalainen hissi- ja liukuporrasvalmistaja, joka on perustettu vuonna 1910. Yrityksen perusti Harald Herlin, joka osti KONEen edeltäjänä toimineen Helsingin Konepaja Oy:n hissiliiketoiminnan. Tässä on lyhyt katsaus KONEen historiaan ja osakevaihteluihin:

 1. Alkuvuodet ja laajentuminen: KONE alkoi valmistaa hissejä ja muita nostolaitteita 1910-luvulla. Yritys kasvoi ja laajeni, ja se alkoi viennin 1920-luvulla. KONE nousi nopeasti yhdeksi Suomen johtavista teollisuusyrityksistä.
 2. Kansainvälinen laajentuminen: KONE jatkoi laajentumistaan kansainvälisille markkinoille toisen maailmansodan jälkeen. Yritys perusti tytäryhtiöitä eri puolilla maailmaa ja aloitti liukuportaiden valmistuksen 1960-luvulla. Kansainvälisen laajentumisen myötä KONEen liikevaihto ja kannattavuus kasvoivat, mikä vaikutti positiivisesti yhtiön osakkeen arvoon.
 3. Markkinajohtajuus ja innovaatiot: 1980- ja 1990-luvuilla KONE vahvisti asemaansa hissi- ja liukuporrasteollisuuden johtavana toimijana. Yritys toi markkinoille useita merkittäviä innovaatioita, kuten MonoSpace-hissijärjestelmän, joka poisti perinteisen hissikuilun ja teki hissien asentamisesta helpompaa ja energiatehokkaampaa. Nämä innovaatiot lisäsivät KONEen kilpailukykyä ja vaikuttivat osakkeen arvon nousuun.
 4. 2000-luku ja kasvu: 2000-luvulla KONE on jatkanut vahvaa kasvuaan ja laajentumistaan maailmanlaajuisesti. Yritys on panostanut tutkimukseen ja kehitykseen, ja se on tuonut markkinoille uusia, energiatehokkaita ja älykkäitä ratkaisuja hissien ja liukuportaiden alalla. KONEen osakkeen arvo on ollut suhteellisen vakaata, ja se on tarjonnut sijoittajille hyviä tuottoja.

KONEen osakkeen vaihtelut ovat olleet melko maltillisia verrattuna joihinkin muihin suomalaisiin teollisuusyrityksiin. Yrityksen vahva markkina-asema, innovaatiot ja laadukkaat tuotteet ovat auttaneet KONEta säilyttämään kilpailukykynsä ja kasvattamaan arvoaan ajan myötä. Tulevaisuuden iso kysymys lienee Kiinan ja sitä myöten koko Aasian markkinoiden tilanne, ja miten KONE ottaa siellä markkinaosuutta.

UPM-Kymmene

UPM-Kymmene on suomalainen metsäteollisuusyhtiö, joka on perustettu vuonna 1995, kun Kymmene Oy ja Repola Oy yhdistyivät. Yrityksen juuret ulottuvat kuitenkin 1800-luvulle saakka, kun sen edeltäjät toimivat itsenäisinä yhtiöinä. UPM on keskittynyt sellun, paperin, kartongin ja puutuotteiden valmistukseen sekä bioenergian tuotantoon. Tässä on lyhyt katsaus UPM-Kymmeneen ja sen osakkeen historiallisiin vaihteluihin:

 1. Yhdistyminen ja kasvu: Kymmene Oy ja Repola Oy yhdistyivät vuonna 1995, ja UPM-Kymmene Oyj perustettiin. Yhdistymisen myötä UPM-Kymmene nousi yhdeksi maailman suurimmista metsäteollisuusyhtiöistä, ja sen osakkeen arvo kasvoi.
 2. 2000-luvun alku ja paperiteollisuuden haasteet: 2000-luvun alussa paperiteollisuus kohtasi haasteita, kun digitaalinen viestintä alkoi syrjäyttää painettuja tuotteita ja paperin kysyntä väheni. Tämä vaikutti negatiivisesti UPM-Kymmeneen ja sen osakkeen arvoon, ja yritys joutui sopeutumaan muuttuviin markkinaolosuhteisiin.
 3. Uudelleensuuntautuminen ja innovaatiot: UPM-Kymmene alkoi etsiä uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja panosti bioenergian tuotantoon, kestävään metsätalouteen sekä uusiutuvien materiaalien kehittämiseen. Yritys investoi myös tehokkaampiin ja ympäristöystävällisempiin tuotantomenetelmiin, mikä paransi sen kilpailukykyä ja auttoi kääntämään osakkeen suuntaa.
 4. 2010-luku ja bioenergian kasvu: UPM-Kymmene on viime vuosina keskittynyt bioenergiaan ja biopohjaisiin tuotteisiin. Yritys on laajentanut liiketoimintaansa biodieselin, biokomposiittien ja biojalostamoiden alueelle, mikä on auttanut yhtiötä sopeutumaan paperiteollisuuden muutoksiin. Nämä investoinnit ja strategiset siirrot ovat tuoneet jonkin verran vakautta UPM-Kymmeneen ja sen osakkeen arvoon.

UPM-Kymmenen osakkeen historialliset vaihtelut heijastelevat metsäteollisuuden muutoksia ja yrityksen sopeutumista niihin. Vaikka osakkeen arvo on kokenut haasteita paperiteollisuuden laskusuhdanteen myötä, UPM-Kymmene on pystynyt löytämään uusia kasvun mahdollisuuksia bioenergian ja biopohjaisten tuotteiden aloilla. Tämä on auttanut yhtiötä säilyttämään kilpailukykynsä ja tarjoamaan sijoittajille kohtuullisia tuottoja. UPM-Kymmeneen sijoittamisessa on tärkeää seurata metsäteollisuuden kehitystä ja yrityksen kykyä sopeutua alan muutoksiin ja hyödyntää uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Suomalaiset eivät ole aktiivisia sijoittajia

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä suomalaisten suosikkiosakkeista kautta aikojen. Sijoittajien kiinnostuksen kohteet ja osakkeiden suosio voivat vaihdella taloudellisten syklien, markkinatilanteen ja yritysten suorituskyvyn mukaan. Sijoittajat voivat myös löytää kiinnostavia kohteita muista suomalaisista yrityksistä, kuten Wärtsilä, Neste, Kesko ja Orion, vain muutamia mainitakseni. Kannattaa myös muistaa, että eurooppalaisessa vertailussa, tai vertailussa Ruotsiin, suomalaiset ovat aika hiljaisia ja varovaisia sijoittamaan varojaan pörssiin.

On tärkeää huomata, että menneisyys ei välttämättä ennusta tulevaa suorituskykyä, ja sijoittajien on tarkasteltava yritysten nykyistä tilannetta, strategioita ja tulevaisuudennäkymiä ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Markkinatilanne ja talouden kehitys vaikuttavat myös siihen, mitkä osakkeet ovat suosittuja ja tuottavat hyviä tuottoja eri aikoina.

Suomalaiset sijoittajat ovat perinteisesti suosineet kotimaisia yrityksiä osakesalkuissaan, mutta kansainväliset osakkeet tarjoavat myös mahdollisuuksia hajauttaa sijoituksia ja hyötyä globaalien markkinoiden kehityksestä. Tärkeintä on tehdä huolellinen arvio eri sijoituskohteista ja niiden potentiaalista sekä ottaa huomioon omat sijoitustavoitteet ja riskinottokyky.

Mark Thorsen

Katso kaikki artikkelit tekijältä Mark Thorsen