Sijoittaminen ja säästäminen sekä digitaaliset alustat

Digitalisaatio on myllertänyt arkemme täydellisesti. Monet aiemmin liikkeessä tehdyt asiat toteutetaan nykyään digisti – eli asiakas itse omalla ajallaan tekee tuotteiden valinnat, hankkii lisätiedon ja tekee ostopäätöksen esimerkiksi verkkokaupassa, säästäen näin yrityksen aikaa, mutta lisäten omaa ajankulutustaan. Digitalisaatiossa onkin enemmän kysymys tekemisen siirtämisestä, kuin sen varsinaisesta vähentämisestä. Mutta miten digiratkaisut ja mahdollisuudet ovat muokanneet ajatuksia sijoittamisesta ja säästämisestä tai pelaamisesta esim Galaksino casino sivuston pelejä ajanvietteeksi ja viihteeksi. Miten nykyään yleensäkään tapahtuu oman sijoittamisen esimerkiksi aloittaminen? Missä mennään Suomessa sijoittamisen ja säästämisen markkinoilla vuonna 2023?

Osakesijoittaminen ja oma älypuhelin tai tietokone

Ennen nettiaikaa, eli käytännössä ennen 1990-luvun puoltaväliä tavallisen kansalaisen osakesijoittaminen tapahtui pankissa pankin asiantuntijan kanssa keskustellen ja toimeksiantoja tehden. Tietolähteinä olivat ajan sanomalehdet ja kenties satunnaiset talouteen liittyvät televisio-ohjelmat. Yrityksistä sai tietoa näiden vuosikertomuksista ja muista tiedotteista, joiden saaminen oli kuitenkin aivan eri tasolla vaikeusasteeltaan kuin nyt 2020-luvulla.

Osakesijoittaminen on sinällään yksi tapa säästää rahaa tulevaisuutta varten. Osakkeiden arvo voi kasvaa pitkällä aikavälillä, mikä voi tuottaa suurempaa tuottoa kuin esimerkiksi pankkitilillä säästäminen. Nykyään pankkitilillä säästämistä ei edes voi tehdä, koska erittäin harvat pankit tarjoavat minkäänlaista korkoa tilille oleville rahoille. Ja jos korkoa ei saa, tarkoittaa se, että vuosittain inflaation syö rahan arvoa vuosi vuodelta, ja vaikka numeraalisesti säästösumma kasvaisi omien lisäyksien kautta, olisi rahan ostoarvo heikompi kuin jos sen sijoittaisi kohteeseen, joka tarjoaa rahoille korkoa eli tuottoa. Osakesijoittaminen kuitenkin sisältää myös riskin, sillä osakkeiden arvo voi myös laskea. On tärkeää huomioida oma riskinsietokyky ja tietää, mitä osakkeita hankkii. On myös tärkeää seurata osakemarkkinoita ja yritystietoja, jotta voi tehdä informoidun päätöksen osakesijoittamisesta. Nykyään tietoa, kun on saatavilla aivan niin paljon kuin vain sitä ehtii etsiä ja lukea.

Osakemarkkinoilla tavoitellaan voittoja ostamalla osakkeita odottaen niiden arvon nousevan ja myymällä ne sitten korkeammalla hinnalla. Osakemarkkinat tarjoavat mahdollisuuden saada suurempaa tuottoa kuin esimerkiksi pankkitilillä säästäminen, mutta se myös sisältää suuremman riskin. Osakkeiden arvo voi nousta tai laskea riippuen yrityksen tuloksista, taloudellisesta tilanteesta ja muista tekijöistä. Osakemarkkinoilla sijoittaminen vaatii tutkimusta ja seuraamista, jotta voi tehdä informoidun päätöksen osakkeiden ostamisesta ja myymisestä. Osakemarkkinat tarjoavat myös erilaisia ​​tuotteita, kuten osakeindeksejä ja rahastoja, jotka tarjoavat vähemmän riskiä, mutta myös alhaisemman tuoton. Esimerkiksi pankkien tarjoamat rahastot perustuvat siihen, että pankki itse sijoittaa näitä varoja yritysten osakkeisiin pörssissä tai muilla tavoilla, ottaa toiminnastaan maksut ja maksaa sijoittajille sitten mahdolliset voitot vähennettynä näillä pankin kuluilla. Itse toiminta on siis tavallaan pankille aina voittoisaa, mutta rahastojen omistajille sitten riskisijoitus- aivan kuten kaikki sijoittaminen on. Kyse on monesti siitä, että onnistuu ostamaan oikeaan aikaan. Rahastosijoittamisessa ja rahastosäästämisessä tämä oikea-aikaisuus on saatu aikaisesti sillä, että tarjotaan mahdollisuutta kuukausittaiseen sijoittamiseen, jonka myötä asiakas sitten merkitsee sovitulla kuukausisummalla lisää rahaston osuuksia aina sen hetkisellä hinnalla – tästä syntyy sitten sijoittamisen aikahajauttaminen, eli osuuksia ostetaan eri hinnoilla – välillä edullisempaan ja välillä kovempaan hintaan. Osakemarkkinoillakin pitäisi harrastaa tätä aikaan hajauttamista, eikä liikkeitä pitäisi tehdä

Pankkitili ja korkoajattelu

Pankit eivät maksa korkoa tilille, koska korkotaso on alhainen ja pankit haluavat välttää tappiota. Korkotaso on alhainen, koska keskuspankit (kuten Euroopan keskuspankki tai Federal Reserve) ovat asettaneet alhaiset korot tukeakseen talouden toipumista. Alhaiset korot tekevät pankkien korkotuottojen hankkimisesta vaikeaa, mikä saattaa johtaa tappioihin. Pankit voivat silti tarjota erilaisia ​​tuotteita, kuten sijoituksia, joista voi saada korkeampaa tuottoa, mutta ne sisältävät myös suuremman riskin. Sijoituksia ovat sitten yleensä rahastot ja osakkeet, näistä rahastot ovat hyviä vaihtoehtoja esimerkiksi kuukausittaiseen säästämiseen, jos itsellä ei aika tai mielenkiinto riitä varsinaisesti markkinoiden ja yritysten seuraamiselle.

Oman ajankäyttö vs asiantuntijanpalvelut

Nykyään sijoittajaksi pääsee jo muutaman kymmenen euron kuukausisijoituksella – ennen vanhaan tarvittiin käytännössä tuhansia euroja (markkoja), mutta vaikka nykyään kynnys lähteä sijoittajaksi on pienentynyt, ovat suomalaiset selkeästi varovaisempia laittamaan rahojaan minnekään muualle kuin pankkitileille – jos vaikka verrataan ruotsalaisiin.

Digitaalisuus on tullut tärkeäksi työvälineeksi sijoittamisessa. Nykyaikana on mahdollista sijoittaa osakkeisiin, rahastoihin ja muihin instrumentteihin helposti verkon kautta. Monet pankit ja välittäjät tarjoavat verkkopalveluita, joiden kautta voi seurata omaa salkkua, tehdä ostoja ja myyntejä, ja saada markkinatietoja. Lisäksi on saatavilla erilaisia ​​sovelluksia ja verkkosivustoja, jotka tarjoavat sijoitusneuvoja ja -työkaluja.

Digitaalisuus on myös tuonut uusia sijoitusmahdollisuuksia, kuten robo-adviserit ja kryptovaluutat. Robo-adviserit ovat digitaalisia palveluita, jotka tarjoavat sijoitusneuvontaa ja -suosituksia automatisoitujen algoritmien avulla. Kryptovaluutat, kuten Bitcoin, ovat digitaalisia valuuttoja, jotka voidaan sijoittaa samalla tavalla kuin osakkeet. Nämä kaikki uudet tavat vaativat itseasiassa vähemmän aktiivisuutta sijoittajilta, mutta riskitasot saattavat kohota korkeiksi, joten asioista kannattaa ottaa selvää ennen varsinaista omaa sijoittamista.

Digitaalisuus on tehnyt sijoittamisesta helpompaa ja saavutettavampaa, mutta se myös vaatii sijoittajalta huolellisuutta ja tietämystä. On tärkeää tietää, miten verkossa tarjottavat sijoitusvälineet toimivat ja varmistaa, että tiedot ovat luotettavia ennen kuin tekee sijoituspäätöksiä. Siinä missä digitalisaation on tehnyt monet asiat helpommiksi tehdä, on myös asioiden vastuut siirtyneet entistä enemmän kuluttajalle – ennen pankin asiantuntijoilla oli vastuu kertoa asiakkaalle riskeistä ja tehdä asiakkaan kanssa edes perustason riskikartoitus – nykyaikaiset digitaaliset palvelut olettavat asiakkaan itsensä tekevän tämän.

Omasta riskitasosta on hyvä ottaa selvää

Oma taloudellinen riskitaso voidaan laskea käyttämällä erilaisia ​​menetelmiä, joista yksi yleisimmistä on riskiprofiilikysymyslomake. Riskiprofiilikysymyslomakkeessa kysytään kysymyksiä sijoittajan sijoitustavoista, säästöistä ja taloudellisesta tilanteesta, jotta voidaan arvioida, kuinka paljon sijoittaja on valmis ottamaan riskejä.

Toinen tapa arvioida omaa riskitoleranssia on käyttää sijoitusportfolion teoriaa. Tämä menetelmä perustuu siihen, että sijoittajan tulisi sijoittaa varoja eri luokkiin, kuten osakkeisiin, joukkovelkakirjalainoihin ja korkosijoituksiin, jotta saadaan tasapainoinen ja riskitön salkku. Lisäksi on olemassa myös erilaisia ​​verkkotyökaluja, jotka tarjoavat riskitason arvioinnin. Nämä työkalut kysyvät usein samoja kysymyksiä kuin riskiprofiilikysymyslomakkeet ja tarjoavat sijoittajalle suosituksia sopivista sijoituksista.

On tärkeää huomioida, että riskitoleranssi voi muuttua elämäntilanteen ja henkilökohtaisten mieltymysten mukaan. On tärkeää arvioida riskitoleranssia säännöllisesti ja tehdä tarvittaessa muutoksia sijoitusten allokointiin.

Hyvä perustapa saada oma taloudellinen tilanne selville on seurata omaa taloutta tarkasti yhden kuukauden ajan ottaen ylös jokaisen kuitin ja laskun, jokaisen suorituksen ja tehdä näistä listaus, mistä käy ilmi niin kaikki tulot kuin kaikki menot. Tällä saa laskettua oman talouden budjetin, ja näkee, miten on varaa yleensäkään sijoittaa. Sitten voi alkaa miettiä sitä määrää ja tapaa, millä omia säästöjä alkaa rakentamaan ja kasvattamaan – hakeeko nopeampaa tuottoa isommalla riskillä, vai hakeeko rauhallista säästöä pienemmällä riskillä. Netistä löytyy Googlen avulla paljon lisätietoa, kuten myös tältä sivustolta – ja koskaan ei ole tyhmää kysyä neuvoja.

Säästämisessä ja sijoittamisessa se aloittaminen on tärkeätä – vaikka aluksi vain pienellä summalla, ja sitten kuin tietoa ja taitoa kertyy, voi nostaa summia oman talouden antamien mahdollisuuksien mukaisesti.

Toimitus

Katso kaikki artikkelit tekijältä Toimitus