Miten aloittaa sijoittaminen?

close-up photo of monitor displaying graph

Sijoittaminen kiehtoo monia ihmisiä, mutta kynnys aloittamiseen saattaa olla korkea, sillä huomioon otettavia asioita on paljon. Termit saattavat olla vieraita, riskejä ei tunneta tarkasti ja sijoittamisen aloittaminen lykkääntyy näiden syiden vuoksi. 

Tässä artikkelissa pyrimme omalta osaltamme hiukan madaltamaan tätä kynnystä. Käytännön asiat on helppo oppia, mutta se, millaisiin kohteisiin kannattaa sijoittaa, on vaikeampaa arvioida. 

Strategia kannattaa luoda ensin

Ennen kuin tarkempia sijoituskohteita miettii, on syytä laatia strategia. Summittaisessa osakkeiden tai muiden sijoituskohteiden hankkimisessa on suuret riskit, joten ennen strategian laatimista kannattaa pidättäytyä niiden hankkimisesta ja keskittyä esimerkiksi töihin ja harrastuksiin, oli harrastuksena sitten urheileminen, musiikin kuunteleminen tai vaikkapa kolikkopelit. Sijoittaminenkin on mukava harrastus, mutta edellä mainituista poiketen, se on samalla kuitenkin todellinen mahdollisuus kasvattaa pääomaa ja siinä onnistuakseen, laadittu strategia on suuressa roolissa. 

Ensiaskeleitaan sijoitusmaailmassa tekevän kannattaa pitää strategia mahdollisimman yksinkertaisena. Voihan strategiaa sitten muokata siinä vaiheessa, kun sijoittaminen on tullut tutummaksi ja tietoa kertynyt enemmän. Yleisin aloittelijoille suositeltu strategia on niin sanottu ydin-satelliitti-strategia. 

Tässä strategiassa sijoitukset jaetaan kahteen osaan, ytimeen ja satelliittiin. Sijoituksien ytimeen kuuluu reilusti suurin osa, esimerkiksi 75 prosenttia, sijoituksista. Tämä osa sisältää pitkäaikaisia sijoituksia, joihin ei tehdä muutoksia juurikaan. Sijoitukset tehdään esimerkiksi vakaisiin osakkeisiin tai rahastoihin. Satellittiosaa kutsutaan myös taktiseksi osaksi, sillä satelliittiosa on se osa sijoituksista, jolla on tarkoitus käydä aktiivista kaupankäyntiä ja ottaa riskejä. Tämän osan sijoituksissa pyritään löytämään aliarvostettuja kohteita, joilla on korkea potentiaali avonnousuun. Vaihtuvuus on suurta, sillä tavoitteena on pitää potentiaali koko ajan huipussaan, eli kun sijoitus saavuttaa tai lähentelee arvioitua huippuarvoaan, myydään se pois ja etsitään tilalle uusi potentiaalinen kohde.

Hajauttaminen eliminoi riskejä ja tekee sijoitussalkusta vakaan

Strategian valinnan jälkeen, on aika ryhtyä rakentamaan sijoitussalkkua. Riskien hallitsemisen kannalta tärkein keino on hajauttaminen. Sillä tarkoitetaan sitä, että sijoitetaan useimpiin rahastoihin ja omaisuuslajeihin niin, että riski ja tuotto pysyvät tasapainossa. Hajautusta voi tehdä useammalla eri tavalla, helpoin tapa aloittelijalle on hankkia paljon erilaisia osakkeita, joiden kurssiin eivät vaikuta samat asiat. Toinen mahdollisuus on säädellä kauppojen ajallista tasapainoa ja kolmas vaihtoehto on osakkeiden lisäksi sijoittaa myös muihin omaisuuslajeihin, eli allokoida.

Allokaatio on erittäin suositeltu hajautuskeino ja esimerkiksi ammattisijoittajat eivät nykyisin missään tapauksessa tyydy pelkästään osakesijoittamiseen. Tästä syystä harvemmin puhutaan enää ”osakesalkusta”, vaan ennemminkin sijoitussalkusta, sillä osakkeet ovat ainoastaan osa sitä.

Erilaisia omaisuuslajeja on osakkeiden lisäksi useita. Korkosijoituksiin ja osakkeisiin jaettu sijoitussalkku on yleisin keino, mutta muita suosittuja sijoituskohteita ovat muun muassa valuutat, kiinteistöt ja hyödykkeet. Valuutoista varsinkin kryptovaluutat ovat viimeisten vuosien aikana nostaneet suosiotaan ja ainakin toistaiseksi erittäin hyvällä menestyksellä.

Toimitus

Katso kaikki artikkelit tekijältä Toimitus