Mitä ominaisuuksia sijoittajat haluavat kumppanilta? 10 kohdan tarkistuslista

Sijoittajat haluavat olla varmoja siitä, että he tekevät parhaan mahdollisen valinnan valitessaan kumppania. Tämän 10 kohdan tarkistuslistan avulla voit määrittää, sopiiko mahdollinen kumppani yrityksellesi. Harkitse sijoittamista Kone, jonka odotetaan kasvavan suotuisasti ajan myötä.

1. Onko heillä tarvittava osaaminen ja asiantuntemus?

Tämä saattaa olla ratkaisevin näkökohta, kun valitset kumppania. Varmista, että heillä on tarvittavat tiedot ja asiantuntemus, jotta he voivat auttaa sinua saavuttamaan liiketoimintasi tavoitteet.

2. Onko heidän maineensa ollut hyvä?

Haluat varmistaa, että liikekumppanillasi on hyvä maine. Potentiaalisten sijoittajien keskuudessa saat tällä tavoin uskottavuutta ja luottamusta.

3. Onko heillä vankka verkosto?

Tehokas verkostoituja voi olla arvostettu kumppani. Sen avulla pääset käsiksi uusiin asiakkaisiin, myyjiin ja mentoreihin, jotka voivat tukea yrityksesi laajentumista.

4. Onko heillä tarvittavat varat?

Sijoittajat haluavat tietää, että liikekumppanillasi on taloudelliset valmiudet tukea sitä. Tähän sisältyy kyky tehdä taloudellisia investointeja yritykseen ja tarvittaessa myöntää lainoja.

5. Toimivatko he asianmukaisella tavalla?

Sillä, miten kumppanisi toimii, on merkitystä. Hänen pitäisi olla innokas, motivoitunut ja innostunut yrityksestäsi.

6. Ovatko he omistautuneita yritykselle?

Sijoittajat haluavat nähdä kumppanisi omistautumisen yrityksen menestykselle. Tämä osoittaa, että hän on valmis tekemään kovasti töitä ja tekemään vaadittavia uhrauksia.

7. Ovatko he samaa mieltä tulevaisuudennäkymistäsi?

On ratkaisevan tärkeää, että liikekumppanisi on samaa mieltä näkemyksesi kanssa. Näin on todennäköisempää, että he ovat samoilla linjoilla ja tavoittelevat samoja tavoitteita.

8. Ovatko heidän arvonsa samat?

Sinun arvojesi pitäisi olla yhteneväiset kumppanisi arvojen kanssa. Tämän seurauksena syntyy myönteinen työilmapiiri ja tunnet tarkoituksenmukaisuutta.

9. Ymmärtävätkö he vaarat?

Liikekumppanisi on oltava tietoinen vaaroista. Tämä kattaa taloudellesi ja imagollesi aiheutuvat vaarat.

10. Aikovatko he ryhtyä virallisesti kumppaniksi?

Oikeudellisesti sitovaa sopimusta, jossa esitetään kumppanuuden ehdot, kutsutaan kumppanuussopimukseksi. Tämä on ratkaisevan tärkeä toimenpide, jotta voit turvata etusi yrityksen omistajana.
Olet ehkä löytänyt sopivan liikekumppanin, jos voit vastata myöntävästi kaikkiin näihin kysymyksiin.

Toimitus

Katso kaikki artikkelit tekijältä Toimitus