Milloin velkavivun käyttö osakesijoituksissa on kannattavaa?

Milloin velkavivun käyttö osakesijoituksissa on kannattavaa?

Velkavipu sijoitussanastossa tarkoittaa lainarahan käyttöä osakkeiden ostamiseen. Velkavipua käyttävät aktiiviset sijoittajat, jotka hakevat lisätuottoja lainarahan käytön avulla. Velkavivun käyttö sisältää aina riskejä, jotka tulee huomioida tarkkaan. Hyvin valittujen osakkeiden avulla velkavipu kuitenkin mahdollistaa tasaisen lisätuoton.

Ensimmäinen askel velkavivun käytölle on tietysti itse lainarahan tarjoajan valinta. Sijoituslainaa tarjoavat niin perinteiset pankit kuin useat kymmenet rahoitusyritykset. Monille voi tulla yllätyksenä että lähipankki, jonne oma arkinen käyttötili on avattu, ei usein ole edullisin vaihtoehto sijoituslainalle. Lukuisat rahoittajat kilpailevat uusista laina-asiakkaista. Kilpailuta lainat käyttäen luotettavaa lainakilpailutuspalvelua ja saat parhaat lainatarjoukset muutamissa minuuteissa.

Lainarahan sijoitustuottolaskelma

Yksikertaisimmillaan velkavivun käytön voi sanoa olevan kannattavaa silloin kun saa tuottoa, joka ylittää lainan korkokustannukset. Tuotto voi olla osinkotuottoa tai osakkeiden arvonnousua. Suurin tuotto saadaan pääasiassa osakkeiden arvonnoususta. Kokonaistuottoa laskettaessa käytetään osinkojen ja arvonousun yhteenlaskettua prosentuaalista arvonnousua lähtötilanteeseen nähden. 

Esimerkkinä voimme ajatella 6 % todellisella vuosikorolla myönnetyn sijoituslainan, joka sijoitetaan onnistuneesti tasaista 8 % kokonaisvuosituottoa tarjoaviin osakkeisiin. Mikäli otat yhdeksi vuodeksi 10 000 euron lainan, aiheutuu tällöin noin 327 € korkokuluja. Osakkeiden arvonousu ja osingot puolestaan tuovat noin 427 € tuloja eli jäät 100 € voitolle. 

Edellä mainittu esimerkki edellyttää hyvää osakevainua. On seurattava yhteiskunnan tapahtumia ja talousuutisia tarkkaan voidakseen arvioida mikä toimiala tai yritys olisi hyvä sijoituskohde. Esimerkiksi pörssisäätiö suosittelee aina valitsemaan yhtiöitä, jotka itse tuntee ja ymmärtää tarkkaan yrityksen toiminnan sekä vahvuudet. Tämä on erityisen tärkeää velkarahalla sijoittaessa. Sijoittajalla on tällöin oltava erittäin vahva käsitys kyseisen yrityksen kehityksestä lähitulevaisuudessa.

Muista tehdä riskikartoitus ennen velkavivun käyttöä

Velkavivun käyttö eli lainarahalla sijoittaminen voi äkkiseltään tuntua helpolta tavalta tienata hieman ylimääräistä rahaa. Sitä se ei ole. Tappioiden riski on aina olemassa ja siksi velkavivun käyttöä ei oikeastaan koskaan suositella aloittelijoille. Velkavivun käyttö ei myöskään sovi passiiviselle sijoittajalle, joka ei aktiivisesti seuraa sijoittamiensa yritysten toimintaa ja tuloksia.

Velkavipua käytettäessä on muistettava se, että mikäli tulee valinneeksi osakkeita joiden arvo ei nouse, tappioiden määrä tuplaantuu. Tämä johtuu siitä, että osakkeiden hankintaan käytetystä lainarahasta menee aina kuluja, tuli sijoituksista voittoja tai ei. Mikäli osakkeet säilyttävät arvonsa, tarkoittaa se silti tappiota. Tähän tulee myös varautua. Velkavivulla sijoittaminen ei saa kaataa omaa taloutta, vaan on oltava varasuunnitelma sille, miten mahdolliset tappiot katetaan. Varmista, että sinulla on varaa maksaa palkasta tai käteissäästöistä sijoituslainan kulut, mikäli osakesijoitusten tuotto-odotukset eivät toteudu.

Sijoituskohteita, joiden arvo täydellä varmuudella nousee tulevaisuudessa, ei kukaan pysty määrittelemään. Konkarisijoittajien keskuudessa velkavipuun suhtaudutaan hyvin kahtiajakoisesti. Esimerkiksi Taloussanomien haastattelemat Jarkko Aho ja Essi Sarkakari-Kosamo ovat ammattisijoittajia, joista vain jälkimmäinen käyttää velkavipua sijoituspääoman kasvattamisessa. Sarkakari-Kosamo kertoo myös olevansa hyvin varovainen velkarahalla sijoittaessaan eikä ota suuria lainoja sijoituksia varten. Aho puolestaan ei velkavipuun koske, riskisietokyky ei ole riittävä. 

Riskiensietokyky on käytännössä tärkein huomioitava seikka, mitä jokaisen lainarahalla sijoittamista harkitsevan kannattaa pohtia. Velkavipua käyttävän on omattava todella rautaiset hermot.

Sijoituslainan hyvät puolet

Sijoituslaina on mahdollista saada hyvin nopeasti. Käyttämällä lainojen kilpailutuspalvelua sijoituslainan voi saada omalle tilille jo saman arkipäivän aikana. Osakesijoitusten tekemisessä aika on usein kriittinen tekijä. Hyvän sijoituskohteen löytäessään tulee toimia nopeasti, jotta voi hyödyntää tulevaa arvonousua mahdollisimman tehokkaasti ennen kuin muut sijoittajat huomaavat saman mahdollisuuden. 

Sijoituslaina mahdollistaa omasta rahatilanteesta riippumattoman nopean sijoituksen tekemisen. Omien osakkeiden myynti ja niistä saatavien rahojen vapautuminen käytettäväksi vie aina useamman vuorokauden, mutta sijoituslainan saa nopeasti.

Sijoituslainan suhteen ei kuitenkaan saa tulla vauhtisokeaksi ja tehdä hätiköityjä päätöksiä. Mieti tarkkaan velkavivulla tehtävä sijoituskohde ja muista kilpailuttaa sijoituslaina.

Toimitus

Katso kaikki artikkelit tekijältä Toimitus