Lohkoketjuteknologian merkitys CBD alalla CosIng tietokannan päivityksen jälkeen

Blockchain-teknologian ja CBD-teollisuuden suosio kasvaa, mikä herättää kiinnostusta ja huomiota kaikilla sektoreilla. Kannabisteollisuus on yksi ala, josta on tulossa valtavirtaa, kun yhä useammat ihmiset kokeilevat CBD-tuotteita. Nykyään CBD öljyjä ja voiteita on markkinoilla runsaasti ja niiden tilaamisesta on tullut entistä helpompaa. Tuotteiden laillisuusasema on myös selkiytymässä, sillä EU lisäsi CBD:n kosmeettisten ainesosien tietokanta CosIngiin helmikuussa 2021. Tämä avaa monia uusia mahdollisuuksia paitsi kuluttajille, myös sijoittajille. Lohkoketjuteknologia on keskeinen keskustelunaihe valtamediassa tekniikan jatkuvan kehityksen myötä. Kryptovaluutat ovat yksi yleisimmin tunnetuista blockchain teknologian käyttökohteista, mutta sitä voidaan hyödyntää monipuolisesti lähes alasta riippumatta.

Blockchain-teknologian ja CBD-teollisuuden välinen suhde

Kryptovaluuttojen ja CBD-teollisuuden välillä on useita yhtymäkohtia, kuten nähdään joka päivä luoduista uusista synapseista. Vaikka yksi keskittyy hajautettuihin digitaalisiin kirjanpitoihin ja toinen kasvipohjaisiin tuotteisiin, lohkoketjuteknologian ja CBD:n yrittäjien välillä on yhtäläisyyksiä. Esimerkiksi useimmat kryptomarkkinoista kiinnostuneet ihmiset osoittavat kiinnostusta myös CBD-markkinoita kohtaan. Molemmat alat kamppailevat sääntelyn kanssa laajentuessaan suuremmille markkinoille. Nykyään on olemassa esimerkiksi blockchain-pohjaisia ​​terveydenhuoltosovelluksia, jotka keskittyvät parantamaan ihmisten elämää.

Kuinka lohkoketjuteknologia voi auttaa CBD-teollisuuden kasvussa?

Kun CBD-teollisuus jatkaa kasvuaan ja kukoistaa, tulevaisuus näyttää vihreältä kryptovaluuttojen integroinnissa. Teknologialla on tärkeä rooli teollisen kannabiksen käyttöön liittyvän tietoisuuden lisäämisessä. Kannabisteollisuus kamppailee tietoisuuden puutteen ja muuttuvien säännösten kanssa, joten lohkoketjuteknologia voi auttaa tehostamaan sen tuotantoa.

Yhä useammat ihmiset hakevat luonnollisia ratkaisuja hyvinvointiinsa, kuten CBD öljy. CBD-teollisuus on integroinut lohkoketjun pyrkiäkseen luomaan luottamusta CBD-teollisuuteen ja varmistamaan viljely- ja valmistusprosessin läpinäkyvyyden. Tämä avoimuus voisi auttaa yrityksiä vakuuttamaan siitä, että rajat ylittävä yhteistyö on laillista ja sijoittamisen arvoista. Näin CBD-teollisuus hyödyntää lohkoketjuteknologiaa.

Mitä käyttökohteita lohkoketjuteknologialla voi olla CBD teollisuudessa?

Lähdetietojen seuranta ja jäljitys ovat lohkoketjun etuja, joita voidaan soveltaa CBD-teollisuudessa. Jäljitys voi vaikuttaa yrityksen maineeseen ja uskottavuuteen ja auttaa viranomaisia ja kuluttajia seuraamaan tuotteiden alkuperää. Jälleenmyyjät etsivät kannabistuotteiden lähdettä varmistaakseen, että tuottajilla on lailliset valtuudet valmistaa niitä. Jäljittämällä tuotantoa viranomaiset voivat löytää helpommin tuotteiden alkuperän ja varmistaa, että ne eivät sisällä haitallisia ainesosia.

Viranomaiset voivat esimerkiksi käyttää patentoitua QR-koodia kannabiksen lähdetietojen jäljittämiseen upottamalla QR-koodin esineeseen. Tiedot todennetaan asettamalla ne blockchain-verkkoon. Nämä tiedot määrittävät, onko myyjällä lailliset oikeudet myydä CBD-tuotteita ja onko se vastuullinen toimija.

Blockchain voi ratkaista päällekkäisten asiakirjojen ongelman ja varmistaa paremman läpinäkyvyyden CBD-teollisuudessa. Läpinäkyvyys on blockchain-teknologian tunnusmerkki, joka auttaa hinnanmuodostuksessa ja saamaan enemmän tietoa hinnoittelumalleista. Kryptovaluutta rakentaa luottamusta asiakkaiden ja muiden liikekumppaneiden välille. Blockchain-innovaatio auttaa rakentamaan luottamusta alan maksupuolelle keräämällä tietoja ja jakamalla ne kryptografisesti.

Tekniikka voi olla ratkaisevan tärkeää CBD-teollisuudessa muuttumattomien tapahtumatietueiden tarjoamiseksi. Se voi myös auttaa luomaan järjestelmiä, jotka mahdollistavat läpinäkyvän tuotteiden ostamisen ja myynnin turvallisuuden vuoksi. Kun se on integroitu CBD-teollisuuteen, lohkoketjuverkostot voivat tarjota muuttumattomia tapahtumatietueita samalla kun ne tarjoavat arvokkaita näkemyksiä teollisen kannabiksen laadusta.

Lohkoketju auttaa kannabislainsäädännössä varmistamalla toimitusketjujen riittävän seurannan, linkittämällä toimittajia ja luomalla ketjuja. Teknologia mahdollistaa kaikkien ainutlaatuisten toimitusketjujen valjastamisen CBD-teollisuudelle järjestelemällä päivittäistä liiketoimintaa. Vaikka jokaista tapahtumaa ei ole mahdollista valvoa, teknologia voi auttaa seuraamaan kannabiksen tuotantoa ja kulutusta, jotta liiketoimintaan osallistuvat tahot ovat läpinäkyviä.

Viranomaiset voivat käyttää lohkoketjua CBD:n lähteen ja tarjonnan seuraamiseen. Se auttaa erottamaan laittomat tuotteet ja varmistamaan, että markkinoilla olevat tuotteet ovat 100-prosenttisesti sääntöjen mukaisia. Tämä antaa todisteita laadukkaista tuotteista ja oikeudellisten liiketoimien varmuudesta.

Lohkoketjuteknologia voi yhdistää tuottajat, pakkaajat ja toimituspalvelut. Toimitusketjun seuranta voi luoda arvokkaan tietokannan, joka nostaisi CBD-alan uudelle tasolle. Kuluttajat voivat seurata koko valmistusprosessia alusta loppuun. CBD alalla tämän merkitys korostuu, sillä tuotteiden laatuun voi vaikuttaa jopa haitallisesti, mikäli valmistusmenetelmät eivät ole asianmukaisia.

CosIng tietokannan päivitys

Helmikuun alussa 2021 Euroopan komission sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritysten pääosasto päivitti EU:n luettelon ainesosista ja aineista, jotka voidaan sisällyttää kosmeettisiin tuotteisiin, eli CosIng-tietokannan sisältämään kaksi uutta luonnollista, kasviperäistä CBD:n ainesosaa.

Ensimmäinen CosIng-tietokantaan lisätty ainesosa on ”Kannabidioli – johdettu kannabiksen uutteesta, tinktuurasta tai hartsista”. Kuten synteettisellä kannabidiolilla, tällä ainesosalla on neljä tehtävää: talia ehkäisevä, antioksidantti, ihoa hoitava ja ihoa suojaava aine. Cannabis Sativa -lehtiuute on toinen lisätty CBD-ainesosa, jonka tehtävänä on hoitaa ihoa ja hoitaa ihoa pehmentävästi.

Näiden kahden ainesosan lisääminen CosIng tietokantaan selventää edelleen sääntelykehystä, jonka puitteissa CBD ala toimii, ja tukee  CBD:n laajempaa käyttöä kosmeettisissa valmisteissa sekä investointeja tuoteinnovaatioihin ja formulointiin.

Voidaan sanoa varmuudella, että CBD markkinat tulevat jatkamaan kasvuaan samalla kun lohkoketjuteknologian käyttö lisääntyy jatkuvasti. Lohkoketjuteknologian parhaita puolia ovat sen turvallisuus ja läpinäkyvyyden lisääntyminen. Nämä ovat molemmat asioita, jotka ovat myös kannabisalan elinehtoja.

CosIng-tietokanta määrittelee turvallisuusarvioinnin tarpeen minkä tahansa kosmeettisen valmisteen myynnin tueksi. Tämä vaatimus koskee myös CBD:n käyttöä kosmetiikassa. Turvallisuusarvioinnit ovat jo pitkään olleet johdonmukainen vaatimus sääntelyviranomaisille, niiden miettiessä, kuinka CBD:n käyttöä voidaan parhaiten valvoa. Kaikkien valmistajien, jotka haluavat käyttää CBD:tä kosmeettisissa tuotteissaan, on siksi pidettävä mielessä todisteiden määrä, aika ja kustannukset, jotka vaaditaan osoittamaan, että heidän tuotteissaan käyttämä CBD (muiden kosmeettisten ainesosien ohella) ei aiheuta turvallisuusriskiä ihmisten terveydelle.

Toimitus

Katso kaikki artikkelit tekijältä Toimitus