Cardanon tavoitteena haastaa Ethereum

Cardano on ohjelmointialusta, jonka lohkoketjuteknologian tarkoituksena on skaalautua, kestää ja sopia yhteen muiden kryptovaluuttojen kanssa. Sitä pidetään kolmannen sukupolven alustaprojektina ja se kilpailee sarjassaan muun muassa Ethereumin kanssa. Syvennymme Cardanon maailmaan tarkemmin tässä artikkelissa.

Cardanoa käsitellessä kannattaa jättää perinteinen ajatusmalli kryptovaluutoista sivummalle, koska Cardano vaatii erilaista lähestymistapaa. Se ei itsessään tarkoita virtuaalivaluuttaa, vaan Cardano toimii eräänlaisena omana universumina, jonka sisällä olevia kryptovaluuttoja kutsutaan nimityksellä ADA. Sen logiikka on pääpiirteittään sama kuin Ethereumilla, jonka sisällä toimii vastaavasti Etherin token. Tarkempia tietoja Cardanosta voi lukea osoitteesta cryptomeister.com/fi/cardano/.

Cardanon taustaa

Cardano on suhteellisen uusi tulokas ja sitä alettiin kehittää vuonna 2015. Virallisen päivänvalonsa se näki vuonna 2017. Sen taustalla toimii Charles Hoskinson, joka on ollut myös Ethereumin perustajajoukoissa. Cardanon kehittämiselle perustettiin oma yrityksensä nimeltään IOHK ja sen tavoitteena oli luoda Ethereumia parempi versio.

Alusta nimettiin renesanssin aikana eläneen matemaatikon Gerolamo Cardanon mukaan, kun taas sen token ADA sai nimensä niin ikään matemaation, Ada Lovelacen mukaan. Hoskinson toimii itsekin matemaatikkona ja hänellä on ainakin tietyissä piireissä älykkään lohkoketjukehittäjän maine.

ADA on token, joka toimii Cardanon virtuaalisena valuuttana. Jokainen ADA-siirto todentuu Cardanon lohkoketjuun, eikä siihen liity kolmannen osapuolen varmennusta. Se on välittäjä alustan sisäisissä toiminnoissa ja alustan käytöstä muodostuva kustannukset maksetaan ADA-valuutalla. ADA-tokeinia ei voi louhia, joten jokaisella ADA:n holdaajalla on osuutensa Cardanon ekosysteemissä.

Cardanon alustan ominaisuudet

Cardano on kaksitasoinen protokolla ja sitä kutsutaan englannin kielessä käsitteellä layered blockchain system. Nämä kaksi tasoa ovat nimeltään Cardano Settlement Layer (CSL) ja Cardano Computation Layer (CCL).

Kaksitasoiselle ratkaisulle Cardano on laatinut omat perustelunsa. Sen mukaan CSL toimii tasona, jossa käytännössä toimii Cardanon lohkoketju. Kaikki siirrot käsitellään tällä tasolla ja lohkoketjun ylläpito tuo mukanaan Cardanon oman Proof of Stake –protokollan, jota kutsutaan nimityksellä Ouroboros. CSL-taso käsittää myös muut tokenit, jotka on luotu Cardanon ekosysteemissä.

CCL-tasoa voidaan oyolestaan kutsua prosessoinnin tasoksi. Sen alla pyörivät kaikki Cardanon älysopimukset, jotka koodataan Cardanon ympäristössä Plutus-nimisellä ohjelmointikielellä. Kun CCL-taso on erotettu CSL-tasosta, on parempi skaalautuvuus ja helpompi päivittäminen tulevaisuudessa mahdollisempia.

1212

Ouroboros Cardanon konsensusalgoritmina

Cardanon lohkoketju käyttää Proof of Stake –konsensusalgoritmia sen kilpailijoiden tavoin. PoS on noussut suosikkivalinnaksi alustakategoriassa ja siitä on olemassa useita erilaisia variaatioita. Tässä toiminnassa ei käytetä ollenkaan fyysisiä louhintalaitteita, vaan lohkoketjua ylläpidetään validaattoreiden voimin. Validaattorit lukitsevat ADA-tokenia pois käytöstä.

Cardanon PoS-konsensusalgoritmi on nimeltään Ouroboros, jonka järjestelmässä aika on pilkottu epoch-yksiköihin. Nämä epochit on puolestaan pilkottu slotteihin, jotka toimivat konfiguroitavina aikayksiköinä. Slottien aikajäänne on noin 20 sekuntia ja yksi epochin aikajakso on 120 tuntia, eli viisi päivää. Tämä aikajakso sisältää 432 000 slottia.

Tähän yhtälöön liittyy olennaisesti ADA-token. Proof of Stake -järjestelmässä ei louhita, joten uudet lohkoketjun lohkojen tuottajat valikoituvat steikkaajien joukosta. Cardanon järjestelmässä voit siis päästä luomaan uuden lohkon, jos holdaat riittävästi ADA-tokenia. Valittu lohkon tuottajaa kutsutaan slot leaderiksi ja jokaisen slotin jälkeen valitaan uusi slot leader.

Cardano sijoitusmielessä

Charles Hoskinsin operoima Cardano on kulkenut jo pitkän taipaleen virtuaalimaailmassa. Sen matka on kuitenkin tästä huolimatta vasta alkutekijöissään. Cardanosta tuli vasta syksyllä 2021 täysipuolinen älysopimusalusta ja sen suosiotaan aletaan mitata vasta tällä hetkellä.

Markkinoilla on ollut tarjolla valtavia nousuja ADA:n holdaajielle ja nyt sijoittajan tulee asennoitua Cardanoon uudella tavalla. Varsinaiset puitteet on nyt saatu valmiiksi ja seuraavaksi kryptomaailma seuraa esimerkiksi DeFi-sektorin saapumista Cardanon ekosysteemiin. Tulevaisuus näyttänee, miten Cardanon kehitys jatkuu ja mikä sen paikka ja merkitys on kryptomaailmassa.

Toimitus

Katso kaikki artikkelit tekijältä Toimitus