8 riskityyppiä, jotka sijoittajan tulee tietää

Sijoittaminen on nykyään hyvin yleistä ja esimerkiksi kahvipöytäkeskustelujen puheenaihe. On hyvin viisasta sijoittaa mahdollisia ylimääräisiä rahoja, koska tuottomahdollisuudet ovat hyviä. Sijoittaminen ei ole kuitenkaan riskitöntä ja joissakin sijoituksissa piilee suuretkin vaarat. Mikäli sijoittaja ei ole varovainen, voi hän päätyä kokemaan merkittäviäkin taloudellisia tappioita. Tässä artikkelissa esittelemme 8 riskityyppiä, joiden tietäminen on osakesijoittajalle hyvin tärkeää.

  1. Markkinariski

Markkinariskillä tarkoitetaan osakkeen hinnan vaihtelua. Sijoituksen onnistuminen mitataan yksinkertaisimmillaan osakkeen ostohinnan ja myyntihinnan erotuksella. Osakkeiden hintaan vaikuttaa monia tekijöitä, mutta periaatteessa kyse on kyseisten hetkien kysynnästä ja tarjonnasta. Muita syitä osakkeen hinnan muuttumiseen ovat muun muassa yhtiön varallisuus, sen kannattavuus, osakekohtainen tulo, lyhytaikaiset trendit ja osakkeen p/e-kerroin (eli tuloskerroin). Markkinariski on osakesijoittamisessa aina läsnä ja se pitää ottaa huomioon muun muassa hajauttamalla osakesalkkua. Kokonaan markkinariskiltä ei voi kuitenkaan mitenkään välttyä.

  • Tietoturvallisuusriskit

Nykymaailmassa tietotekniikka on tärkeä osa käytännössä kaikkien yritysten toimintaa. Suuri tietomurto voi vahingoittaa yritystä valtavasti. Sekä suoraan, että mainehaitan kautta. Tietoturvallisuusriskeissä auttaa se, että yrityksen tietoturva on ajantasalla. Tämä tarkoittaa viimeisintä huutoa olevia virustorjuntaohjelmistoja ja salausjärjestelmiä. Esimerkiksi VPN-suojaus on nykyisin täysin olennainen osa yrityksen tietosuojajärjestelmää. Ennen sijoittamista kannattaa selvittää, onko kyseinen yritys ottanut tietoturvallisuuden vakavasti, vai onko tietoturvallisuuden suhteen olemassa poikkeuksellisia riskejä.

  • Korkoriski

Hallituksen tekemät korkotason muutokset riippuvat siitä, mihin suuntaan talous on yleisesti ottaen menossa. Mikäli korot ovat nousussa, yhtiöt joutuvat ottamaan lainoja korkealla korkotasolla, jolloin niiden voitot pienenevät ja osakkeen arvo saattaa alentua. Jos taas korot ovat laskussa, saattaa se johtua siitä, että myös talous on laskussa. Myös tämä voi vaikuttaa osakkeen arvoon laskevasti. Sijoittajan kannalta parasta olisikin, että korkotaso pysyisi mahdollisimman paikallaan, eli ei laskisi, eikä nousisi. Nopea korkotason muutos saattaa olla signaali siitä, että osakkeet tulee myydä mahdollisimman nopeasti ennen kuin arvo laskee entisestään.

  • Yritysriski

Yritysriskiä kutsutaan myös nimillä vastapuoliriski ja epäsystemaattinen riski. Sillä tarkoitetaan sitä, että sijoittaja hankkii pienen osan yrityksestä, joten yrityksen toiminta vaikuttaa myös sijoituksen menestykseen. Mikäli yritys on taloudellisesti huonossa kunnossa, on kyseisen sijoituksen yritysriski erityisen suuri. Mikäli taas yritys menestyy taloudellisesti, on yritysriski pieni. Ennen sijoitusta kannattaakin selvittää huolella kyseisen yrityksen taloudelliset edellytykset ja sen hetkinen tilanne. Pelkkä hyvä liikeidea ei kanna, mikäli asiakkaita ei riitä ja velat ja laskut painavat päälle.

  • Säädösriski

Osakemarkkinoilla on lukuisia eri alojen yrityksiä. On maatalousyrityksiä, rahoitusyrityksiä, rakennusyrityksiä ja paljon muita. Kaikilla näillä aloilla on suuri määrä erilaisia säädöksiä, lakeja, lupia ja muita asioita, joita yritysten pitää noudattaa. Muutokset tällaisissa säädöksissä saattavat vaikuttaa merkittävästi sijoituksen arvoon. Jos esimerkiksi joku tietty ainesosa kielletään tai sitä säännöstellään, niin jonkun yrityksen merkittävä tuote saattaa menettää merkityksensä, joka sitä kautta vaikuttaa osakkeen arvoon. Säädösriski on olemassa kaikilla aloilla, mutta joillakin aloilla riski on merkittävämpi, kuin toisilla.

  • Verotusriski

Oma lukunsa on verotus. Verotukseen liittyvä pykäläviidakko on monimutkainen ja myös verolakeja muutetaan ajoittain. On mahdollista, että yrityksen tuotteeseen tai tuotteisiin kohdistuva vero kasvaa yhdellä päätöksellä merkittävästi ja sillä voi olla suuriakin vaikutuksia yrityksen toimintaan. Mikäli alaan vaikuttava vero kasvaa tai sille säädetään uusi vero, kyseisen alan yritysten osakkeen arvo voi laskea nopeastikin. Verotusriskiä on vaikea ennakkoon yrittää välttää, mutta mikäli jotain veroa on hiljattain korotettu, voi olettaa, että uutta korotusta ei ainakaan heti perään ole tiedossa.

  • Julkisuusriski

Huono julkisuus voi tietyissä tilanteissa heikentää osakkeiden arvoa huomattavastikin. Lento-onnettomuus on inhimillisen tuskan lisäksi erittäin huono uutinen myös yhtiön sijoittajille ja niin edelleen. Huonon julkisuuden ei välttämättä tarvitse edes kohdistua suoraan juuri kyseiseen yritykseen, vaan välillä riittää, että ala saa huonoa julkisuutta. Esimerkiksi ydinonnettomuudet ovat todistetusti laskeneet globaalisti ydinvoimaan liittyvien yritysten osakkeen arvoa. Julkisuusriskiä pystyy välttämään sijoittamaan osakkeisiin, joissa julkisuusriski on pientä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi uusiutuvia luonnonvaroja tuotteissaan käyttävät ja erityisen ympäristöystävälliset yritykset.

  • Tarpeettomuusriski

Jatkuvasti kehittyvän teknologian myötä, vanhentunut teknologia tulee tarpeettomaksi. Tällöin tätä vanhentunutta teknologiaa hyödyntävät yritykset saattavat joutua nopeasti taloudellisiin vaikeuksiin ja mahdollisesti kadota kokonaan. Viime vuosilta erinomainen esimerkki on videovuokraustoiminta, joka oli parhaimmillaan miljardiluokan bisnes. Vielä vuonna 2004 esimerkiksi Blockbuster LLC, käsitti lähes 10 000 kauppaa ympäri maailmaa. Nopea internet ja kehittynyt teknologia tekivät videovuokraustoiminnasta kuitenkin pikaisesti tarpeettoman, sillä suoratoistopalvelut ja mahdollisuus ladata haluamansa elokuvat lopettivat asiakasvirran tyystin. Blockbuster LLC:n ja muiden saman alan yritysten ennen niin arvokkaista osakkeista tuli nopeasti täysin arvottomia. Vastaavia esimerkkejä on useita. Tarpeettomuusriskiä voi välttää sijoittamalla yrityksiin, joiden tuotteen muuttuminen on tarpeettomaksi on mahdollisimman epätodennäköistä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi pitkään suosittuja ruokia valmistavat tai jalostavat yritykset.

Toimitus

Katso kaikki artikkelit tekijältä Toimitus