Polygon Kurssi Reaaliaikainen (MATIC / EUR)

matic-network
matic-network

Polygon (MATIC)

Price
$ 0.587491
Osta Polygon täältä 68% vähittäiskauppaa käyvistä CFD -tileistä menettää rahaa.

Polygon kurssi

 • capital toplist stb
  Arvosana
  Mitä mieltä me olemme
  • Optimoi strategiasi AI-analyysien avulla
  • Valitse yli 6000+ CFD-kohteen väliltä
  • Ilmaisia webinaareja, kursseja ja oppaita
  Kauppakohtainen hinta 0 EURO Tilimaksu 0 EURO Mobiilisovelluksen pisteet
  8/10
  OSTA KRYPTO Lue arvostelu 79,17% yksityissijoittajien tileistä menettää rahaa, kun he käyvät CFD -kauppaa tämän välittäjän kanssa.
  Sinun on itse harkittava, onko sinulla varaa ottaa suuri riski pääoman menettämisestä.
 • nordnet toplist stb
  Arvosana
  Mitä mieltä me olemme
  • Pohjoismaiden suurin sijoittamiseen erikoistunut palvelu
  • Suurin valikoima suomalaisia ja pohjoismaalaisia osakkeita
  • Saat pääsyn heidän sosiaalisen median kanavilleen
  Kauppakohtainen hinta 0 EURO Tilimaksu 0 EURO Mobiilisovelluksen pisteet
  7/10

Nyt kun ymmärrämme mikä Polygon on ja miten se toimii, voimme keskustella siitä, miten Polygon kurssi muodostuu, ja mihin asioihin se reagoi. Kryptovaluuttojen kurssit ovat pääosin riippuvaisia niiden lohkoketjujen arvosta, mikä taas riippuu kyseisen lohkoketjun kyvystä tarjota markkinoille jokin varteenotettava käyttötarkoitus. Jokin kryptovaluutta ei siis itsessään ole välttämättä minkään arvoinen, vaan sen arvo pohjautuu sen lohkoketjun, eli verkon suosioon (eng. network value). 

Polygon kurssi on sinällään hyvin vahvoilla, sillä sen lohkoketjun käyttötarkoitus on selkeä, sekä erittäin tarpeellinen. Ethereumin verkko ja alusta on markkinoiden laajin ja monipuolisin, mutta kaikille DeFi -projekteille ei ole järkevää pohjautua sen verkkoon. Siksi kyky päästä Ethereumin verkkoon, ja sen sisältämiin älysopimuksiin ja hajautettuihin sovelluksiin käsiksi sen ulkopuolelta, on monien projektien selviytymisen puolesta elintärkeää. Ja Polygon toimii juuri tämän ratkaisun tarjoajana ja linkittäjänä, mikä on näkynyt sen kurssitaulukolla: Polygon kurssi lähti keväällä nousuun, ja MATIC lähentelee arvoltaan jo vuoden 2018 hintapiikkiä.

Polygon kurssi hyötyy myös siitä, että se on DeFi -projekti. Tämä tarkoittaa sitä, että DeFi -markkinoiden voidessa hyvin, myös Polygon voi hyvin. Kryptovaluuttojen arvot eivät olekaan loppupeleissä eniten niistä itsestään kiinni, vaan niihin vaikuttaa todella vahvasti myös koko kryptomarkkinoiden vointi. Tästä yksinkertaisena esimerkkinä voidaan ottaa Bitcoinin raju liikehdintä kurssitaulukolla vuoden 2022 alussa: kun Bitcoin nousi stratosfäärisesti, kaikkien kryptovaluuttojen arvot kohosivat sen perässä. Ja kun Bitcoin hinta syöksyi, koko markkinat sukelsivat perässä. 

Bitcoin on yksinään niin vaikutusvaltainen kryptovaluutta, että sen liikkeillä on paljon vaikutusta koko kryptomarkkinoihin, kun taas muut kryptovaluutat voivat vaikuttaa markkinoihin vain suurena massana, eivät yksittäisinä kryptovaluuttoina. Rehellisesti sanottuna Polygon kurssi on hyvin volatiili esimerkiksi moniin muihin DeFi -projekteihin verrattuna, mitä ei helpota se, että sekin on riippuvainen koko kryptomarkkinoiden tilasta. Mutta samalla on ollut ilo seurata, miten reippain askelin Polygon kurssi on noussut keväästä 2022 alkaen. 

Polygon pähkinänkuoressa

Polygon on erittäin mielenkiintoinen kryptovaluutta ja lohkoketjuprojekti, sillä se ratkaisee yhden lohkoketjuja pitkään vaivanneen ongelma: lohkoketjujen keskinäinen kommunikointi ja yhteentoimivuus. Se, että lohkoketjut ovat tähän asti toimineet jokainen itsenäisinä projekteina ilman kykyä linkittyä toisiinsa on hidastanut niiden käytön yleistymistä perinteisillä rahoitusmarkkinoilla. Yksittäinen DeFi -projekti (eng. Decentralized Finance) ei pysty ratkaisemaan rahoitusmarkkinoiden keskittymiseen liittyviä ongelmia, mutta yhdessä niissä on potentiaalia mullistaa nykyiset systeemit ja rakenteet. Ja Polygon on tässä kaikessa tärkeä tekijä. 

Polygonin tarjoama ratkaisu lähtee siitä, että se on perustanut oman lohkoketjunsa natiivivaluutan (MATIC) lisäksi Ethereumin verkkoon oman ERC-20 tokenin. Tämä token mahdollistaa Polygonin toiminnan myös Ethereumin lohkoketjussa. Suurin osa kryptomarkkinoiden suurimmista DeFi -projekteista on rakennettu Ethereumin verkkoon, mutta Polygon on siitä erillinen lohkoketju, minkä vuoksi se tarvitsee ERC-20 tokenin itsensä ja Ethereumin linkittäväksi ominaisuudeksi. Mutta miksi Polygon ylipäänsä rakensi erillisen lohkoketjun?

Suurin syy tähän olivat Ethereumin verkon yleisesti tunnetut ongelmakohdat: sen hitaus ja kalleus. Polygonille oli huomattavasti kustannustehokkaampaa luoda oma älysopimusten kehittämiseen erikoistuva lohkoketju, ja sen lisäksi ERC-20 token, kuin rakentaa koko höskä Ethereumin verkkoon. Pääasiahan on se, että erillisyydestä huolimatta Polygon toimii yhteen Ethereumin kanssa, minkä seurauksena Ethereumin ulkopuolisilla käyttäjillä on helppo pääsy sen erittäin laajaan verkkoon ja kehitysalustalle Polygonin kautta.

Polygon on käytännössä kehys, joka kiertyy Ethereumin verkon ympärille ja toimii tavallaan porttina Ethereumin ulkopuolelle luoduille älysopimuksille ja hajautetuille sovelluksille (dApps). Tämän “Polygon-portin” kautta nämä ulkopuoliset älysopimukset ja hajautetut sovellukset saavat pääsyn suoraan Ethereumin verkkoon, jossa niiden käyttöpotentiaali on loputon. Ja koska nämä älysopimukset ja hajautetut sovellukset on rakennettu Ethereumin ulkopuolelle, niiden tehokkuus on usein parempi. 

Käytännössä tämä Polygonin “portti” toimii erilaisten moduulien kautta. Projekti tarjoaa kehittäjille laajan valikoiman erilaisia moduuleja, joiden avulla kehittäjät voivat luoda uusia lohkoketjuja, jotka on sitten helppo linkittää Polygonin kautta Ethereumin verkkoon. Nämä moduulit taas perustuvat Polygonin Proof-of-Stake algoritmiin, jota ylläpidetään ja kehitetään koko ajan validoijien kautta. Tämä taas tarkoittaa, että kuka tahansa kehittäjä voi päästä mukaan validoimaan Polygonin verkon toimintaa ja kehitystä stakingin kautta, eli tallettamalla Polygonin kryptovaluuttaa sen lohkoketjuun tietyn määrän tietyksi ajaksi. Kerromme stakingista tarkemmin alempana.

Kysyntä ja tarjonta vaikuttavat Polygonin hintaan

Vaikka kryptovaluutat eroavat perinteisemmistä sijoituskohteistamme, ja niiden arvon koostumisesta paljon, on yksi asia, mikä pätee samalla tavalla sekä osakkeisiin, että kryptovaluuttoihin: kysynnän ja tarjonnan laki. Kuten mainittiin, Polygon kurssi voi hyvin, kun sen verkolle on paljon kysyntää, ja alustan käyttötaso on korkealla. Mutta jos markkinoille ilmestyisikin sitä tehokkaampi ulkopuoliset lohkoketjut Ethereumiin linkittämisen mahdollistava projekti, Polygonin tarjonta voisi ylittää kysynnän, jolloin Polygon kurssi luultavasti lähtisi laskuun.

Edellä olevasta esimerkistä näemme, että kysyntä ja tarjonta vaikuttavat paljon kryptovaluuttojen arvojen kehitykseen. Mutta erityisesti kysynnän pohjana on aina kryptovaluuttojen tai niiden lohkoketjujen käyttötarkoitus, joten niitä ei voida vertailla perinteisten valuuttojen kanssa lainkaan. Lisäksi se tarkoittaa sitä, että kryptovaluuttoihin sijoittaessa, niiden käyttötarkoitusten selvittäminen on kaikki kaikessa. Käyttötarkoitus määrittelee kyseisen kryptovaluutan ja koko projektin arvon, koska ilman käyttötarkoitusta niillä ei ole pitkän aikavälin kasvupotentiaalia.

Entä ne perinteiset rahoitusmarkkinat, onko niillä vaikutusta kryptovaluuttojen kursseihin ja niiden kehitykseen? Ainakaan tällä hetkellä perinteisillä markkinoilla ei ole pahemmin vaikutusta kryptovaluuttojen kursseihin. Tästä huolimatta esimerkiksi talouskriisit heijastuvat kryptomarkkinoihin usein ainoastaan positiivisesti. Tämä näkyy siinä, että kun perinteisellä taloudella menee huonosti, sijoittajat kääntyvät kryptovaluuttojen puoleen, mikä automaattisesti lähtee nostamaan niiden arvoa. Tästä huolimatta kryptovaluutatkin dippasivat rajusti koronapandemian saapuessa Eurooppaan, ja osakemarkkinoiden romahtaessa maaliskuussa 2020. Pidä siis kryptoihin sijoittaessa koko markkinoita silmällä.

Polygon staking

Olet varmasti kuullut louhinnasta, joka on prosessi, jolla luodaan esimerkiksi uusia Bitcoineja markkinoille. Louhinta on hidas ja kallis prosessi, johon monilla ei ole mahdollisuutta osallistua, mutta sen lisäksi on olemassa kryptovaluuttojen staking. Staking on prosessi, jossa sinulla on mahdollisuus tienata lisää kryptovaluuttaa korkona, kun talletat kyseistä kryptovaluuttaa sen lohkoketjuun tietyn määrän tietyksi ajaksi. Tämä auttaa lohkoketjuprojektin kehitystä, ja olet näin ollen ansainnut palkkion, eli lisää kyseistä kryptovaluuttaa.

Polygonin staking perustuu sen tarjoamiin moduuleihin, joiden avulla Ethereumin ulkopuoliset lohkoketjut pystytään linkittämään Ethereumin verkkoon. Nämä moduulit perustuvat Polygonin Proof-of-Stake algoritmiin, jota ylläpidetään ja kehitetään koko ajan validoijien toimesta. Validoijat ovat Polygonin verkon toimihenkilöitä, ja kuka tahansa kehittäjä voi päästä mukaan validoimaan sen verkon toimintaa ja kehitystä stakingin kautta. Staking tarkoittaa käytännössä sitä, että kehittäjä tallettaa Polygonin kryptovaluuttaa sen lohkoketjuun tietyn määrän tietyksi ajaksi, ja saa näin äänioikeuden sen verkossa.

Validoijien avulla Polygonin verkko pidetään koko ajan aktiivisena, mikä lisää sen nopeutta ja tehokkuutta, sekä laskee kustannuksia. Ja mitä enemmän käyttäjiä Polygonin verkolle tulee, sitä tehokkaampi siitä tulee. Tämä sopii tietenkin Polygonin pirtaan, sillä sen missio on nimenomaan ratkaista niitä yleisimpiä lohkoketjuihin liitettyjä ongelmia, eli nopeutta, kalleutta sekä turvallisuutta koskevia tekijöitä. Ja se, että se mahdollistaa ulkopuolisille lohkoketjuille pääsyn Ethereumin erittäin laajaan ja monipuoliseen verkkoon tekee siitä varteenotettavan tekijän kryptomarkkinoilla.

Miten Polygon kurssi kehittyy tulevaisuudessa?

Polygon on ampaissut kryptosijoittajien kiinnostuksen kohteeksi keväästä 2022 alkaen. Huhtikuussa Polygon kurssi lähti hyvään nousuun, ja toukokuun puolessavälissä se kävi vuoden ensimmäisessä hintapiikissä, 2,45 dollaria per MATIC. Tämän jälkeen sen kurssi vajosi, mutta ei kuitenkaan radikaalisti. Polygonin kryptovaluutan hinta on pysytellyt tämän jälkeen yli dollarin hinnassa, vaikka se heittelehtiikin kurssitaulukolla miten sattuu. Polygonia ei siis voida laskea niihin markkinoiden vakaimpiin kryptovaluuttoihin kurssinsa puolesta. 

Jatkossa Polygon kurssi ja sen kehitys tulee riippumaan paljolti siitä, miten hyvin sen innovatiivista ja sinällään tarpeellista “kehystä” otetaan käyttöön kryptomarkkinoilla: kaikkien uusien DeFi -projektien ei ole järkevää lähteä kehittämään palveluitaan Ethereumin hitaaseen ja kalliiseen verkkoon, vaan oma lohkoketju on parempi vaihtoehto, varsinkin kun Polygonin avulla kyseiset lohkoketjut voidaan linkittää Ethereumin verkkoon. Mitä enemmän Polygonin kautta tehdään linkityksiä, sitä enemmän sen arvon voidaan olettaa kasvavan, ja sitä vakaampi Polygonin kryptovaluutasta tulee kokonaisuudessaan. 

Kiitos Polygonin selkeän käyttötarkoituksen monet analyytikot uskovat, että Polygon kurssi tulee ehdottomasti kasvamaan pitkällä aikavälillä. Mutta kuinka paljon, sitä on lähes mahdotonta sanoa. Useat eri lähteet arvioivat Polygonin hinnan vakiintuvan 3 – 5 dollarin välimaastoon vuonna 2022 . Pitkän aikavälin arvioita on mahdotonta lähteä tekemään, mutta on suhteellisen turvallista sanoa, että Polygon on tullut jäädäkseen, ja sillä on kaikki ainekset suuren luokan menestykseen pitkällä aikavälillä.

Osta Polygon helposti ja nopeasti!

Kannattaako Polygoniin sijoittaa?

Polygon on hyvin käytännöllinen kryptovaluutta, koska se tarjoaa erittäin selkeän ja käyttökelpoisen palvelun kryptomarkkinoille. Ja kryptovaluuttojen kohdalla nimenomaan niiden käytön lisääntyminen heijastuu helposti niiden arvoon nostavasti. Kysyntä ja tarjonta ovat tottakai myös kryptovaluuttojen kohdalla erittäin tärkeässä asemassa, mutta sillä, miten paljon Polygonia otetaan lähitulevaisuudessa käyttöön on sitäkin suurempi vaikutus sen arvoon. Mitä enemmän Polygonin alustalla on käyttäjiä, eli älysopimusten ja hajautettujen sovellusten kehittäjiä, sitä arvokkaampi koko projektista tulee.

Polygonin suurin vahvuus on sen kyvyssä toimia porttina tai linkkinä Ethereumin ulkopuolisten lohkoketjujen ja itse Ethereumin välillä. Lohkoketjujen kyvyttömyys kommunikoida keskenään on tähän mennessä ollut suuri syy sille, miksi niitä ei ole pystytty ottamaan laajemmin käyttöön perinteisillä rahoitusmarkkinoilla. Mutta Polygon tuo tähän ongelmaan helpotusta. Ethereumin ulkopuolelle rakennetut lohkoketjut ovat kustannustehokkaampia, kuin Ethereumin omaan verkkoon rakennetut, ja Polygonin avulla nämä projektit pääsevät käsiksi huomattavasti suurempiin markkinoihin, eli Ethereumin verkkoon. 

Koska Polygonin käyttötarkoitus on niin selkeä, ja sen hyödyt näkyvät, kryptoalan asiantuntijat ja analyytikot näyttävät yhtenä joukkona sille vihreää valoa. Sen pitkän aikavälin kasvuun uskotaan kaikilla rintamilla, ja myös sen kurssikehitys vuodelta 2022 tukee tätä näkemystä. Ja kun tähän yhtälöön lisätään vielä DeFi -markkinoiden kasvu, niin voidaan yleisesti olla sitä mieltä, että Polygonin tulevaisuus on valoisa. Osta Polygon kun olet tutustunut projektiin kunnolla ja ymmärrät sen käyttöpotentiaalin äytännössä. Muista kuitenkin aina, että kryptovaluutat ovat volatiileja sijoituskohteita, ja markkinat reagoivat välillä mitä ihmeellisimpiin asioihin suurella volyymilla. Pidä siis pää kylmänä kun sijoitat kryptoihin.

Osta Polygon täältä 68% vähittäiskauppaa käyvistä CFD -tileistä menettää rahaa.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Polygon?

Polygon toimii niin sanottuna kehyksenä Ethereumin ulkopuolelle rakennetuille lohkoketjuille ja mahdollistaa niiden linkittymisen Ethereumin erittäin laajaan ja monipuoliseen verkkoon.

Mikä on Polygon reaaliaikainen hinta?

Kryptovaluuttojen hinnat vaihtelevat runsaasti päivästä toiseen, joten tarkista aina Polygonin reaaliaikainen hinta tältä sivulta.

Kasvaako Polygon kurssi tulevaisuudessa?

Polygon tarjoaa markkinoille käytännöllisen ja tehokkaan käyttötarkoituksen, minkä vuoksi analyytikot uskovat, että Polygon kurssi jatkaa kasvuaan pitkällä aikavälillä.

Mistä Polygon kannattaa ostaa?

Osta Polygon helposti ja nopeasti suosituimmilta netin kaupankäyntialustoilta, kuten eToro: rekisteröidy, siirrä tilillesi rahaa ja osta Polygon.

Kannattaako Polygoniin sijoittaa?

Polygon on kehitetty ratkaisemaan Ethereumin yleisimpiä ongelmia, kuten hitautta ja kalleutta innovatiivisesti ja tehokkaasti, joten sen kasvupotentiaali on suuri. 

Mitä Polygon staking on?

Talleta MATIC kryptovaluuttaa Polygonin verkkoon, jolloin pääset validoimaan Polygonin verkon tapahtumia ja kehitysehdotuksia, mistä maksetaan “palkkaa”.

Mitä DeFi:t ovat?

DeFi on Decentralized Finance, eli hajautetun rahoituksen protokolla, joka tarkoittaa digitaalisia rahoituksen ratkaisuja muun muassa lainamarkkinoille ja kiinteistöalalle.

Lähteet ja hyödyllisiä linkkejä, joista voit lukea lisää. bulp
Teresa Maria

Teresa Maria on monipuolinen sisällöntuottaja, jolla on laaja kokemus sijoittamisesta ja kryptovaluutoista. Hänen Osakekoululle tuottamien sijoitusoppaidensa avulla sinustakin voi tulla ammattisijoittaja alta aikayksikön.

Katso kaikki artikkelit tekijältä Teresa Maria